Medical Enquiry (time 9AM to 8PM): 7034129554, 8136861630, 9656734205 Booking Enquiry (time 9AM to 5PM): 0476 2691011, 9747405406 janakeeyanattuvaidyasala@gmail.com

Booking Formഈ ആഴ്ചയിലെ ബുക്കിംഗ് പൂർണ്ണമായിരിക്കുന്നു. ദയവായി ബുക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നതിനായി അടുത്താഴ്ച വീണ്ടും ശ്രമിക്കുക നന്ദി.


Sorry Booking is Completed for this Week. Please try again on next week. thank you !!!